EN

תו תקן

מוצרי החברה עומדים בתקן של מכון התקנים הישראלי ובתקן בינלאומי: iso9001
חברת אלקטרולייט רואה חשיבות עליונה לעמוד בבדיקות ובסטנדרטים קפדניים כחלק מתהליך הייצור, על מנת לספק ללקוח מוצר איכותי.
מוצרי אלקטרולייט מיוצרים בישראל ונושאים בגאווה את תו "מיוצר בישראל" של משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים.

היתר למנורות שילוט והכוונה - 2 / 1
היתר למנורות שילוט והכוונה - 2 / 2
היתר למנורות לתאורת חירום - 2 / 1
היתר למנורות לתאורת חירום - 2 / 2
היתר למנורות קבועות למטרות כלליות
אישור להתקנה במקלטים ומרחבים מוגנים
iso9001:2008 אישור עמידה בתקן