EN

EL-24V

מערכת בקרה מרכזית 24 וולט

 
EL-24V

מערכת בקרה מרכזית 24 וולט

- המערכת תומכת ב-4 יציאות עד 20 גופי תאורת חירום לכל יציאה
  ומאפשרת ניטור של עד 80 גופים למערכת אחת
- ניטור גופי תאורת החירום נעשה על ידי מתן כתובת לכל גוף
- אין צורך בכבלי תקשורת
- הפעלת הגופים נעשית בתצורת חד תכליתי או דו תכליתי
- התקנה קלה ופשוטה
- לוח בקרה דיגיטלי
- ממשק לפיקוד ובקרה
- אפשרות לפיקוד עד כ-50 מערכות יחד
מאפייני המערכת:
CE logoלוגו מיוצר בישראל